ŘÁD KURZŮ

Aby vše mohlo dobře klapat, musíme všichni dodržovat nějaká pravidla.

Klienti v naší taneční škole se řídí následujícími pravidly:

Přihláška do kurzu je závazná.

Taneční škola si vyhrazuje právo ve zcela výjimečných případech změnit termín, čas a místo konání kurzů. Tuto změnu oznamujeme klientům emailem co nejdříve, bez zbytečného odkladu.

V případě odhlášení se z kurzu po jeho zahájení kurzovné nevracíme.

Nenavštívené hodiny nemůžeme z organizačních důvodů z kurzovného odečítat nebo bezplatně nahrazovat.

Neúčast na kurzu nebo na některých lekcích nezakládá klientovi nárok na kompenzace ze strany taneční školy.

Pokud se některý z kurzů nenaplní, vyhrazujeme si právo sloučit kurzy stejné úrovně v jeden, nebo přesunout přihlášku do následujícího kurzu.

Na tanečních kurzech vyžadujeme chování dle obvyklých společenských pravidel.

Osobám pod vlivem omamných a návykových látek je vstup do kurzů a kavárny zakázán.

Osobám, které byly z kurzu nebo akce taneční školy vykázány, nevzniká právo na vrácení plného ani poměrného kurzovného nebo vstupného.

Při využití akce 3+1 není možné rozúčtování částky na více faktur.

Pořizování audio a videozáznamů v průběhu jednotlivých lekcí je zakázáno.

Pokud klientovi umožníme pořídit záznam výuky, nebo mu záznam poskytneme, klient se zavazuje použít záznam pouze pro svou potřebu a neposkytnout a nešířit záznam třetím osobám.

Klient přihlášením do tanečního kurzu uděluje souhlas s pořizováním audiovizuálních záznamů zachycujících průběh kurzu včetně osoby klienta a s jeho zveřejněním na www stránkách a fb taneční školy a k použití na propagačních materiálech školy, z čehož klientovi nevzniká nárok na finanční kompenzaci.

Všechny změny a neočekávané komplikace jsou ihned zveřejňovány na https://www.tanecni-skola.eu, na FB taneční školy https://www.facebook.com/groups/106847766006881/?fref=ts. Pokud jste řádně přihlášeni pomocí formulářů, obdržíte informaci také na e-mail, nebo formou sms zprávy.

Přihlášením do kurzů nebo zaplacením vstupného účastník stvrzuje, že se s tímto řádem tanečních kurzů seznámil a akceptuje jej.

Přihlášením se do kurzu uděluje klient výslovný souhlas dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů provozovateli taneční školy k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám. Zároveň uděluje souhlas se zasíláním obchodních sdělení a informací souvisejících se zbožím a službami taneční školy Ella. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to emailem na ue.aloks-incenat[canivaz]ofni nebo písemnou formou na adresu sídla taneční školy. Jsme zaregistrováni u Úřadu na ochranu osobních údajů a se všemi osobními údaji klientů nakládáme dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Storno poplatky

Taneční kurzy pro dospělé páry a ženy

  • odhlášení se z kurzu 31 a více dní před zahájením kurzu: 10% z ceny kurzovného (bude Vám vráceno 90% z ceny kurzovného)
  • odhlášení se z kurzu 14 až 30 dní před zahájením kurzu: 25% z ceny kurzovného (bude Vám vráceno 75% z ceny kurzovného)
  • odhlášení se z kurzu 13 až jeden den před zahájením kurzu: 50% z ceny kurzovného (bude Vám vráceno 50% z ceny kurzovného)

Při odhlášení v den zahájení kurzu a po zahájení kurzu se kurzovné nevrací.
Pokud taneční kurz nemůžete absolvovat ze zdravotních důvodů, umožníme Vám navštěvovat následující kurz nebo převést nevyčerpané kurzovné na dárkovou poukázku.

Taneční kurzy pro děti a mládež

  • odhlášení se z kurzu 60 a více dní před zahájením kurzu: 25% z ceny kurzovného (bude Vám vráceno 75% z ceny kurzovného)
  • odhlášení se z kurzu 59 až 1 den před zahájením kurzu: 50% z ceny kurzovného (bude Vám vráceno 50% z ceny kurzovného)

Při odhlášení v den zahájení kurzu a po zahájení kurzu se kurzovné nevrací.

Děkujeme za dodržování výše uvedených pravidel a přejeme Vám množství nezapomenutelných zážitků z našich - vašich tanečních kurzů.

Mgr. Eliška Tatár, Stanislav Tatár

poslední aktualizace proběhla 1. 8. 2019