OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Taneční škola jako správce osobních údajů.

Správcem Vašich údajů jsou majitelé taneční školy Ella, Ella company s.r.o., IČO: 07273983, se sídlem Sedlce 91, 374 01 Trhové Sviny, vedená pod spisovou značkou C 27779 u Krajského soudu v Českých Budějovicích (společně dále jen TŠ Ella).

Provozujeme naše služby prostřednictvím webové stránky https://www.tanecni-skola.eu a jejím prostřednictvím získáváme a následně zpracováváme Vaše osobní údaje.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Jako Správce osobních údajů v závislosti na poskytovaných službách a produktech zpracováváme zejména následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mailovou adresu
 • telefonní číslo
 • poštovní adresu
 • fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů)
 • případně další údaje v závislosti na poskytnuté službě

Můžeme o Vás získat informace také z jiných zdrojů a přidat je do informací, které jste nám již poskytli.

Podle toho, jak naše služby využíváte, získáme i další údaje jako:

 • soubory cookies
 • případně jiné on-line identifikátory

Proč osobní údaje zpracováváme

Osobní údaje zpracováváme za účelem poskytnutí služby a marketingu TŠ Ella.

Osobní údaje zpracováváme také v okamžiku stažení elektronických materiálů umístěných na našich stránkách, odesláním kontaktního formuláře, registrace k odběru novinek apod. V takovém případě nám registrací dáváte svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, mohou nastat situace, kdy ke zpracování Vašich osobních údajů nepotřebujeme Váš souhlas.

Tato situace může nastat v následujících případech:

 • V okamžiku, kdy si objednáte některý z našich produktů nebo služeb, zpracováváme Vaše údaje na základě účelu plnění smlouvy.
 • V okamžiku, kdy nám to nařizuje zákon nebo jiný právní předpis.
 • V okamžiku, kdy je zpracování nezbytné pro účel oprávněného zájmu zejména zajištění bezpečnosti našich webových stránek.

Jak s Vámi budeme komunikovat

V okamžiku, kdy získáme souhlas se zpracováním osobních údajů, případně v situaci, kdy zpracování osobních údajů není podmíněno získáním souhlasu (například za účelem plnění smlouvy), budeme komunikovat prostřednictvím:

 • e-mailu
 • telefonu
 • chatu
 • sociálních sítí
 • případně dalších aplikací (například Facebook Messenger)

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat

Osobní údaje uživatelů, kteří jsou našimi zákazníky a využívají některou z placených služeb, zpracováváme po dobu trvání spolupráce a dále pak 5 let po jejím skončení.

Osobní údaje lidí, kteří projevili zájem o odběr novinek nebo využili pro kontakt náš kontaktní formulář, zpracováváme po dobu udělení souhlasu do doby jeho odvolání, maximálně však 5 let.

Můžete požádat o odvolání svého souhlasu zasláním e-mailu s požadavkem na zrušení souhlasu ke zpracování osobních údajů na info@tanecni-skola.eu.

Osobní údaje získané pomocí souborů Cookie zpracováváme po dobu 5 let.

Jak osobní údaje zabezpečujeme

Děláme celou řadu bezpečnostních opatření, která mají za cíl chránit Vaše osobní údaje stejně tak jako osobní údaje našich uživatelů a jejich kontaktů.

Všechna data jsou uložena v zabezpečených datových centrech. Přístup k serverům v těchto centrech je chráněn osobní identifikací a obvyklými opatřeními, která kvalitní datová centra nabízejí.

K ochraně dat používáme moderní technologie, které odpovídají aktuálnímu stupni technického rozvoje a realizujeme veškerá možná aktuálně známá opatření, abychom osobní údaje zabezpečili před neoprávněnými zásahy třetích stran.

K ochraně údajů při jejich zadávání nebo zobrazování používáme technologii Secure Socket Layer (SSL).

Veškerá bezpečnostní opatření z naší strany musí být nutně doplněna i odpovědným chováním z Vaší strany. Zejména tak, že budete dodržovat základní obecná bezpečnostní opatření.

Dále prosím mějte na paměti, že v případě, kdy s námi budete komunikovat e-mailem, prostřednictvím chatu, nebo jiných aplikací, nemusí být tyto způsoby komunikace šifrovány. Proto byste je neměli používat ke sdělování důvěrných informací.

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

K Vašim osobním údajům máme přístup my, jako Správce osobních údajů, a naši kolegové, kteří zajišťují chod taneční školy.

Tito kolegové jsou prověření, mají přístup pouze k těm údajům, které potřebují pro poskytnutí služby a pouze po nezbytně nutnou dobu.

Informace o zpracovatelích

Zpracování osobních údajů je prováděno TŠ Ella, tedy správci osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • poskytovatel fakturačního softwaru Clipsan (společnost Clipsan s. r. o.),
 • poskytovatel nástroje Google formuláře,
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací

Jakým způsobem můžete svůj souhlas odvolat?

Svůj dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv bezplatně odvolat.

Pošlete nám na info@tanecni-skola.eu e-mail, ve kterém nás budete jasně a zřetelně informovat o odvolání svého souhlasu.

Tímto Vaším odvoláním souhlasu však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů v rozsahu nezbytném pro splnění jiných povinností, které nám ukládá zákon nebo jiný právní předpis.

Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Na základě zákona o ochraně osobních údajů a dalších právních předpisů zejména Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte následující práva:

 • právo svůj souhlas kdykoliv odvolat
 • právo své osobní údaje upravit, doplnit
 • právo požadovat omezení zpracování osobních údajů
 • právo v určitých případech vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů
 • právo požadovat přenesení svých osobních údajů
 • právo na přístup ke svým osobním údajům
 • v určitých případech právo na upozornění o porušení zabezpečení osobních údajů
 • právo „být zapomenut“, tzn. právo na výmaz osobních údajů, pokud nám jejich zpracování nenařizuje jiný právní předpis nebo jiná zákonná povinnost

Jako subjekt údajů máte právo se dotázat, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme. Toto právo můžete využít zdarma pro první tři dotazy ročně. Každý další dotaz bude zpoplatněn poplatkem 500 Kč za každou jednu žádost.

Cookies

Pro zlepšení poskytování našich služeb využíváme na našich webových stránkách cookies.

Za cookies se považuje malé množství dat, které prohlížeč uloží do počítače uživatele. Na našich webových stránkách využíváme cookies pro přizpůsobení obsahu, statistické činnosti a sociální sítě.

Uložené informace používáme pro přizpůsobení obsahu, který vidíte. Dále pro zlepšení uživatelského zážitku na našich stránkách. Jinými slovy chceme pro Vás s Vaší pomocí vytvářet lepší služby.

Žádná z těchto dat nejsou spojena s konkrétní osobou a tyto údaje jsou pro nás anonymní.

Žádné takto získané údaje nepředáváme třetím stranám.

Máte možnost si ve svém prohlížeči nastavit úroveň ochrany používání cookies případně je zcela vypnout.